YKB

YKB Fortutbildning 35 h

Du får genomgå fortbildningen i Sverige om du är permanent bosatt eller arbetar i Sverige. Detta gäller oavsett om du är medborgare i Sverige, i annan EES-stat eller tredjelandsmedborgare.

Du får genomgå fortbildningen om du har hävdvunnen rätt eller om du innehar eller har innehaft ett yrkeskompetensbevis efter grundutbildning eller fortbildning.

 

Lagen om yrkesförarkompetens ska säkerställa att alla förare har den nödvändiga kompetensen för yrket. Lagen som bygger på ett EU-direktiv gäller förare av transporter med fordon som kräver körkortsbehörigheten C, CE, D eller DE.

OBS: undantag finns för att inte behöva YKB. Det finns en del svar om vilka yrkesgrupper eller specifika körningar som skulle behöva YKB, se nedan:

https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Yrkestrafik/Gods-och-buss/Yrkesforarkompetens/Undantag/

 

YKB KURSER

YKB 1 Sparsamkörning , bränsle optimering, miljö

YKB 2 Lastsäkring, lastvikter mm

YKB 3 Kör & Vilotider mm

YKB 4 Hälsa, HLR, ergonomi mm

YKB 5 Trafiksäkerhet, kundfokus, lagar mm

MAIL

kontakt@jaxia.se

TELEFON

070-595 92 88

ADRESS

Ritargatan 1,724 66 Västerås

INFORMATION

Ett flexibelt utbildningsföretag med rätt inställning. Vi kan hjälpa dig med de trafikrelaterad yrkesutbildningar och är inte rädd för att röra på oss. Vill du hellre att utbildningen hålls hos er gör vi gärna det.

 

Kontakta oss på mail eller telefon.

 

Integritetspolicy

 

FÖLJ OSS

Vår "KURS DATUM" sida kommer regelbundet uppdateras med våra planerade kursdatum.