BRANDSKYDDSUTBILDNING

Brandskyddsutbildning

Brandskyddsutbildning, Systematiskt brandskyddsarbete Lag (2003:778).

 

Utbildningen vänder sig till personer som vill lära sig att förebygga uppkomst av brand samt vid brand kunna agera.

 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Beredskapsplan och Systematisk brandskyddsarbete finns här:

https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/kemiska-risker-och-luftfororeningar/vagledningen-till-foreskrifterna-om-kemiska-arbetsmiljorisker/beredskapsplan/?hl=brandskydd

 

Utbildningens innehåll

- Brandens uppkomst

- Brandförlopp

- Förebyggande brandskydd

- Åtgärder vid brand och utrymning

- Lagar och föreskrifter

- Mänskligt beteende vid nödsituation

- Praktiska släckövningar

MAIL

kontakt@jaxia.se

TELEFON

070-595 92 88

ADRESS

Ritargatan 1,724 66 Västerås

INFORMATION

Ett flexibelt utbildningsföretag med rätt inställning. Vi kan hjälpa dig med de trafikrelaterad yrkesutbildningar och är inte rädd för att röra på oss. Vill du hellre att utbildningen hålls hos er gör vi gärna det.

 

Kontakta oss på mail eller telefon.

 

Integritetspolicy

 

FÖLJ OSS

Vår "KURS DATUM" sida kommer regelbundet uppdateras med våra planerade kursdatum.