ADR

ADR

ADR utbildningen ska sedan repeteras var 5:e år. Det kan ske någon gång under sista året, sedan förlängs kurstiden från det datum som GRUNDEN gick första gången, vilket innebär att man kan gå repeditionen redan 3-6månader innan tiden går ut, men förlängningen räknas från första tid-GRUND.

 

Från 1 mars 2019 genomförs examinationen för ADR-förare i Trafikverkets system för kunskapsprov. Alla utbildningsanordnare och lärare loggar in i systemet ADRUTB där alla ADR-utbildningar anmäls till MSB.

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/farligt-gods/adr-utbildning/examination-av-adr-forare/

ADR UTBILDNINGARNA HOS OSS:

3 grundutbildningar och 3 repetitionsutbildningar finns:

 

- ADR GRUND:  2 dagar, med webbgenomgång innan

- Klass 1:  1 dag

- Tank:  1 dag

 

- ADR GRUND REP:  1 dag

- Klass 1 REP:  1/2-1 dag

- Tank REP:  1/2-1 dag

MAIL

kontakt@jaxia.se

TELEFON

070-595 92 88

ADRESS

Ritargatan 1,724 66 Västerås

INFORMATION

Ett flexibelt utbildningsföretag med rätt inställning. Vi kan hjälpa dig med de trafikrelaterad yrkesutbildningar och är inte rädd för att röra på oss. Vill du hellre att utbildningen hålls hos er gör vi gärna det.

 

Kontakta oss på mail eller telefon.

 

Integritetspolicy

 

FÖLJ OSS

Vår "KURS DATUM" sida kommer regelbundet uppdateras med våra planerade kursdatum.